O projekcie

CEL:
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Województwie Dolnośląskim, poprzez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w dziedzinach kluczowych dla gospodarki Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych.

 
OBSZAR REALIZACJI: 
Dolny Śląsk
 
UCZESTNICY PROJEKTU: 
Studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci, pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni dolnośląskich uczelni wyższych.
 
RAMY CZASOWE: 
01.10.2012r. - 30.06.2015r.
 
PARTNERSTWO tworzą:
a) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Lider projektu
b) Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL" Sp. Z o.o.
c) Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
d) Birmingham City Council
 
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU
 
 
Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright © 2012 SPINQBATOR ZDOLNEGO ŚLĄSKA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl