Otwarte wykłady

W ramach zadania: Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej - zorganizowaliśmy 11 otwartych wykładów, w których uczestniczyło 406 słuchaczy. Wykłady odbyły się na 8 uczelniach wyższych Dolnego Śląska.

 

PREZENTACJE Z WYKŁADÓW


12.12.2012 -Politechnika Wrocławska

"Zostań przedsiębiorcą akademickim"

Prelegent: dr Marek Kułażyński, przedsiębiorca


26.02.2013 - Wyższa Szkoła Handlowa

Korzyści prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez studentów oraz naukowców

Prelegent: mgr Artur Tomys


15.05.2013 - PWSZ Legnica

"Mała firma - tak zaczynali najwięksi"

Prelegent: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Safin


17.06.2013 - Uniwersytet Ekonomiczny

"Dlaczego tak rzadko pojawiają się "jabłka", czyli czy można powtórzyć sukces Apple?"

Prelegent: dr Michał Muszyński


17.11.2013 - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

"Przedsiębiorczość jako kluczowy czynnik sukcesu kobiet w gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach."

Prelegent: dr Teresa Kupczyk


17.12.2013 - Uniwersytet Wrocławski

"Rynek pracy po studiach - instytucje wspomagające poszukiwanie pracy a samozatrudnienie"

Prelegent: dr hab. Leszek Kwieciński


29.05.2014 - Uniwersytet Przyrodniczy

"Emigracja,korporacja,czy też przedsiebiorczość akademicka"

Prelegent: dr  hab. inż. Piotr Wrzecioniarz, prof. nadzw. PWr., przedsiębiorca, członek Rady Doradców BCC.


10.06.2014 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

"Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy"

Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem zagranicznym


20.11.2014 - Politechnika Wrocławska

"Innowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej"  Cz. I, Cz. II

Prelegenci: dr inz Katarzyna Walecka-Jankowska, dr Joanna Zimmer


20.03.2015 - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

"Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym, zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku" Cz.I, Cz II

Prelegenci: dr inz Jarosław Osiadacz, Prezes Zarządu Centrum Technologii Inhibitorowych Sp. z o.o., właściciel firmy konsultingowej Innova

oraz dr inż Justyna Seliga, specjalista w Centrum Innowacji i Transferu Technologii


24.03.2015 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

"Własna firma jako ścieżka kariery"

Prelegenci: Prof. dr hab. Krzysztof Safin - członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki RP

oraz dr Filip Jeleń - założyciel i Prezes Zarządu w Pure Biologics sp. z o.o.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright © 2012 SPINQBATOR ZDOLNEGO ŚLĄSKA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl