Raporty i publikacje

Film pt. "Wsparcie Przedsiębiorczości Akademickiej na Dolnym Śląsku"

Film został zrealizowany w ramach realizacji projektu "SPINqbator ZDolnego Śląska"


Prezentacje z seminarium pt.

 „Europejskie modele wspierania Przedsiębiorczości Akademickiej. Najlepsze praktyki w transferze technologii w opinii polskich i zagranicznych ekspertów.”,

które odbyło się w ramch projektu "SPINqbator ZDolnego Śląska" w dniu 6 maja 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 10

 

prof. WSB. dr hab. Krzysztof Safin -  Dolnośląski model wspierania przedsiębiorczości akademickiej.

Dr hab. Leszek Kwieciński - Internacjonalizacja ośrodków innowacji i przedsiębiorczości z uwzględnieniem wsparcia na lata 2014-2020

Małgorzata Dynowska - Budowanie wrocławskiej społeczności start-upowej

Dr Kelly Smith - Student and Graduate Enterprise and Entrepreneurship at the University of Huddersfield

Ryan Zizzo  - Encouraging Student Entrepreneurship-Success Stories from Finland

Joanna Fletcher - The Strategic Role of Birmingham City Council in Supporting Academic Entrepreneurship in the West Midlands Region

Zdjęcia z seminarium:


 

Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Raport z badania.

 

Publikacja jest wynikiem prac badawczych i analitycznych przeprowadzonych w okresie luty – kwiecień 2009 w ramach projektu własnego PARP  pt. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin – off, spin – out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. 

Celem badania było wskazanie szczegółowej tematyki szkoleń wspierających rozwój firm typu spin – off, spin – out oraz uzyskanie rekomendacji w zakresie najlepszych metod wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w Polsce.
Badanie służyło także określeniu skali zainteresowania prowadzeniem firm typu spin – off, spin – out oraz diagnozie barier prowadzenia firm odpryskowych.
Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: www.parp.gov.pl

 

 


 

okładkaKażdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Potrzebna jest determinacja, ciężka praca i… wiedza. Ten ostatni czynnik jest równie niezbędny na starcie, jak kapitał na rozruch biznesu. Przewodnik, który oddajemy do Państwa rąk, powstał w odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia w jednej publikacji podstawowych informacji, niezbędnych początkującym przedsiębiorcom oraz takim, którzy szukają sposobów na rozwój swej firmy. Gromadzi on wiedzę o dostępnych na rynku programach i narzędziach pomocy dla przedsiębiorców.

 

źródło: www.parp.gov.pl

 

 

 

 

 


 

Świt innowacyjnego społeczeństwa

okładkaPolska jest  jednym z liderów wzrostu wśród krajów OECD, a ostatnie 4 lata pokazują, że znacznie szybciej niż kiedykolwiek zmniejszamy lukę rozwojową w stosunku do krajów zachodnich. Polska zajmuje 10. miejsce w UE w wysokości przeciętnych nakładów na innowacje w przedsiębiorstwie prowadzącym taką działalność, 9. miejsce w UE w produkcji sprzedanej produktów nowych dla rynku (powyżej średniej unijnej) oraz 4. miejsce w UE w średniorocznym wzroście nakładów wewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową (średnio 13%) – wyprzedzają nas tylko trzy kraje: Estonia (22%), Słowacja (17%) i Słowenia (16%). Za tymi wynikami stoją indywidualne wysiłki przedsiębiorstw, w tym prywatne nakłady finansowe oraz znaczne wsparcie publiczne udzielane na poziomie centralnym i regionalnym.

Powyższe wyniki, jak i pogłębione rozważania na temat nowych koncepcji innowacyjności stanowią treść najnowszego raportu PARP pt.: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Publikacja ta jest efektem przemyśleń pracowników PARP oraz znamienitych ekspertów – prof. Anny Gizy-Poleszczuk, prof. Stanisława Łobejko, dr Renaty Włoch, dr Dominika Batorskiego, dr Jana Kozłowskiego, czy wreszcie Edwina Bendyka, będących jej współautorami.

źródło: www.parp.gov.pl

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright © 2012 SPINQBATOR ZDOLNEGO ŚLĄSKA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl