Obozy innowacji

W ramach zadania: Obozy Innowacji, zorganizowaliśmy oraz przeprowadziliśmy 4 Obozy Innowacji, w których uczestniczyło w sumie 61 osób. Obozy Innowacji odbyły się w terminach: 16-20.09.2013, 21-25.10.2013, 25-29.08.2014, 12-16.01.2015.

Uczestnicy obozów opracowali 15 koncepcji wirtualnych firm pn.: €uroenergia Sp. z o.o., „Herbal Tilia Cordata” Sp. J., CloseToYou, Med – Control, SET IT, KamAG, Bio-Derm Laboratory, UNLIMITED SPACE, NightlyLabs, TeleActivity, Green Change, Medicare Technology, LEM, Galeria Odżywiania GO!.


 

5 DNIOWE interdyscyplinarne

OBOZY INNOWACJI

Program Obozów Innowacji powstał w oparciu Campguide – przewodnik metodologiczny duńskiego instytutu IDEA. Obozy Innowacji realizowane przez instytut IDEA nagrodzone zostały przez Generalną Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorczości, jako Best Practice w dziedzinie wspierania Przedsiębiorczości Akademickiej.

Do udziału w Obozach Innowacji zapraszamy indywidualnych uczestników, a także 5-osobowe zespoły projektowe posiadające pomysły biznesowe, które rozwijane będą w trakcie Obozów Innowacji. Zgłaszane pomysły biznesowe muszą wpisywać się w założenia/branże Dolnośląskiej Strategii Innowacji.

W trakcie Obozów Innowacji, doświadczeni trenerzy pomogą opracować kompletne koncepcje wirtualnych firmy. Po zakończeniu Obozów Innowacji zespoły projektowe otrzymają możliwość dalszego wsparcia merytoryczne – w tym opracowania wniosków dotacyjnych i/lub aplikacyjnych do funduszy Venture Capital.  

Projekt skierowany do studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych.

PROGRAM / EKSPERCI


ZDJĘCIA Z OBOZÓW INNOWACJI - I,II ORAZ III EDYCJA

  

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright © 2012 SPINQBATOR ZDOLNEGO ŚLĄSKA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl